Nieuwe leden zijn van harte welkom op onze club.

Op de woensdagmiddag is de gezelligheid en de ontspannen

sfeer het belangrijkste.

U kunt drie middagen vrijblijvend meespelen, waarna u zich eventueel als lid kunt aanmelden.

Aanvang 13.30 Graag aanwezig voor 13.15

Einde circa 16.50

Contributie is 50 euro per jaar.

Aanmelden bij de secretaris; mevr. Ria Kruisselbrink

mailadres: kruis99@caiway.nl