Coronaprotocol voor de spelers.
a. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
b. Houd je aan de algemene hygiënerichtlijnen van het RIVM: heb je klachten? Laat
je testen.
– Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 °C) en blijf thuis tot je
volledig hersteld en 24 uur klachtenvrij bent.
– Blijf thuis als iemand in jouw huishouden een van de volgende (ook milde!)
symptomen heeft: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 °C)
en blijf thuis tot iedereen volledig hersteld en 24 uur klachtenvrij is.
– Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe
coronavirus (COVID-19), omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze
persoon nog ziek kunt worden moet je thuisblijven tot veertien dagen na het laatste
contact.
– Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
– Hoest en nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes.
– Schud geen handen.
– Vermijd het aanraken van je gezicht.
– Niet aan de vingers likken tijdens het oppakken of schudden van de kaarten.
Spreek elkaar daarop aan!
c. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Dit
betekent dat indien onvermijdelijk tijdens wedstrijden geen 1,5 meter afstand
aangehouden hoeft te worden. Denk hierbij aan een arbitrage (maar is niet
gewenst!).
d. Spelers dienen zelf hun (gezondheids-)risico te analyseren of zij zich buiten en/of
in de speellocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je
huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts.
e. Tijdens het bridgen dient in principe 1,5 meter afstand te worden gehouden.
f. Als je niet kunt: afmelden bij Bennie.  06-57593943.Of via de site. Draag een mondkapje wanneer je met personen buiten je huishouden in één vervoermiddel van of naar een sportactiviteit gaat.
h. Houd 1,5 meter afstand van andere personen vanaf 18 jaar, zowel in de
speellocatie als in de omgeving ervan.

i. Houd er rekening mee dat wanneer de wedstrijd klaar is je meetelt als publiek en
dan 1,5 meter afstand moet aanhouden.
j. Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van het bridgen dienen spelers
van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
k. Zorg ervoor dat je buiten de normale en noodzakelijke bridge-gerelateerde
contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals tijdens het vieren van een
overwinningsmoment of tijdens het wisselen.
l. Heeft een accommodatie een aparte kantine, zelfstandig restaurant of terras, dan
mogen spelers voorafgaand aan of na een speelmoment daar naartoe om wat te
drinken. Let op: hier is wel het protocol Horeca van toepassing.
m. Conform artikel 79 van de Spelregels is een bridgewedstrijd formeel afgelopen 30
minuten nadat de uitslag bekend is gemaakt. De richtlijnen stellen voor om de
speellocatie direct na het spelen te verlaten.
n. Protesten en scorewijzigingen worden telefonisch of via e-mail behandeld.
o. Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie,
bijvoorbeeld de corona-coördinator, wedstrijdleider en bestuursleden.
p. Betaal zo veel mogelijk met pin of contactloos (pin of mobiel).
q. Na elke ronde wordt de tafel en stoel even schoongemaakt. Na het einde van het
spelen eveneens de biedbox en de Bridgemate.
r. In het belang van hygiëne wordt gevraagd voortaan een eigen kussentje mee te
nemen.
r. Geforceerd stemgebruik is niet toegestaan.
s. Voor aanvang van de sportactiviteit kan er afhankelijk van de sportlocatie en
hoeveelheid personen voor een gezondheidscheck een aantal vragen worden
gesteld, zie Aanmeldingscheck (bijlage) voor bridgen.
t. Bij binnenkomst dienen bridgers verplicht gebruik te maken van desinfecterende

zeep/gel (min. 70% alcohol).